top of page

Fyra frågor om automation till RobNor


Ytforum passade på att ställa några frågor om framtiden inom lackering och hur pass robotiserad den kan tänkas bli.bottom of page