top of page

Historiskt ögonblick på JELD-WEN / Historical moment at JELD-WEN


Swedish (English found below picture).

I förra veckan genomfördes SOP hos JELD-WEN i Forserum för leverans av en ny IRB 5400 med appliceringsutrustning. Roboten ersatte en TR-5002 FW med styrsystem C5.2 från 1991 som arbetat oavbrutet i imponerande 26 år.

För JELD-WEN innebär det nu att båda robotarna för dörrlackering är av ABB:s senaste generation vilket ger högre tillgänglighet och säkrare produktion.

För RobNor innebär det att den sista roboten med C5.2-styrning nu är utbytt och ersatt av en ny generation. Ett historiskt ögonblick för RobNor och dess personal.

Nedan i bild från vänster; Nils Kågström (applikationsingenjör RobNor), Håkan Hellström (applikationsingenjör RobNor), Tobias Sandberg (robotoperatör JELD-WEN), Helena Gustavsson (projektledare JELD-WEN), Urban Isegren (robotoperatör JELD-WEN), Charlie Floberg (robotoperatör JELD-WEN), Joakim Heimer (projektledare RobNor).


Last week, SOP was performed at JELD-WEN in Forserum for delivery of a new IRB 5400 with application equipment. The robot replaced a TR-5002 FW with control system C5.2 from 1991, which has worked continuously for impressive 26 years.

For Jeld-Wen it now means that both robots for door painting are of ABB's latest generation, which provides higher availability and more secure production.

For RobNor, the last robot with C5.2 control system is now replaced by a new generation. An historic moment for RobNor and its staff.

Above in the picture from the left; Nils Kågström (application engineer RobNor), Håkan Hellström (application engineer RobNor), Tobias Sandberg (robot operator JELD-WEN), Helena Gustavsson (project manager JELD-WEN), Urban Isegren (robot operator JELD-WEN), Charlie Floberg (robot operator JELD-WEN) Joakim Heimer (project manager RobNor).


תגובות


bottom of page