ALLT BÖRJAR MED ETT PROJEKT

Vår relation med våra kunder börjar ofta med tankar och idéer på ett projekt. RobNor är ofta närvarande i början och hjälper till med de mest grundläggande frågorna. Vår organisation står då vid din sida hela vägen tills produktionen är igång och sedan som partner för support och förbättringar.


Företaget är inblandat i stora såväl som små projekt. Vi gör typiskt "nyckelfärdiga" lösningar, inklusive planering, design, beräkning, robotprogrammering, installation och idrifttagning.

De projekt vi utför är både i nya installationer och automatisering av befintliga anläggningar. Automatisering av befintliga anläggningar kräver ofta en noggrann planering av alla delar i projektet eftersom idrifttagningstiden är kort. Produktionen kan bara stängas av under en begränsad tid och den ska återupptas vid en utsatt tidpunkt till önskad kapacitet och kvalitet.

Nedan kan du se några exempel på projekt som täcker delar av våra lösningar. Om du blir inspirerad och vill veta mer, vänligen kontakta oss.

KAROSSMÅLNING
 

Ett flertal projekt främst inom lastbilsindustrin, exteriörmålning. Stort antal robotar per cell som arbetar tillsammans. Färgsystem med stor flexibilitet för både hög volym produktion samt låg volym produktion. Anläggningar för olika skikt med olika bestyckning, ABB:s Robobel i kombination med automatiska sprutpistoler.

Kompletta turn-key leveranser för både produkter och ingenjörstjänster. Stort antal underleverantörer som styrts av RobNor:s projekt team.

1/2

PLASTMÅLNING
 

Ett stort antal projekt för underleverantörer till fordonsindustrin, interiöra och exteriöra detaljer. Typiska anläggningar med robotar för flamning, avjonisering, primer, baslack och klarlack, både för ensidig samt dubbelsidig applicering. Projekt innehållande kontrollsystem, robotar och applikationssystem.

Robotar utrustade med IPS, intern färgstyrning, pumplösningar på manipulatorer samt med sprutpistol alternativt högrotationsklockor.

Turn-key leveranser med komplett projektering med simulering och beräkningsunderlag, konfigurering, installation, idrifttagning samt eftersupport.

1/3

PULVERMÅLNING
 

Projekt för alla typer av industrier, både helmålning (endast robotmålning) samt bättringsmålning (robot i kombination med linjärenheter). Även mer komplexa projekt med vision samt produktioner med stort produktflöde.

1/2

TRÄMÅLNING
 

Främst projekt för stol-och dörrmålning till ett flertal kunder i Svensk industri. Robot för lågtrycks-alternativt högtrycksapplicering med eller utan elektrostat.

1/3

MÅLNING AV ENTREPRENADMASKINER / DELKOMPONENTER
 

Projekt för målning av motorer, axlar, ramar, chassin etc. Vanligt med högtrycksapplicering med stationära alternativt robotar på åkbanor beroende av produktstorlekar. Kompletta projekt från beräkningsunderlag till eftersupport.

I flertalet projekt görs även labbtester för att främst verifiera kvalité och kapacitet men vanligen så beräknas kapacitet utifrån beräkningsmodeller, erfarenhet samt i kombination med RobotStudio simulering.

1/2
  • RobNor LinkedIn
  • RobNor Youtube
  • RobNor Facebook

© 2018 by RobNor AB

RobNor logo white transparent without sy