SERVICE ÄR MER ÄN BARA SERVICE

Hög tillgänglighet på maskiner och anläggningar samt en stabil process är av största vikt i alla branscher. För att uppnå detta krävs planerade underhållsåtgärder samt ingående kunskap om den aktuella produktionsanläggningen.


RobNor AB erbjuder kompetenta tekniker för support av levererad utrustning. Vår serviceavdelning sköter allt från standard service till uppgradering av produktionsutrustning. Förutsättningar i produktionen förändras ibland över tiden, vi kan hjälpa till med att effektivisera produktionen såsom öka kapacitet, införande av nya färger och produkter etc.

Kontakta oss - vi står redo för att hjälpa till.

SERVICE & SUPPORT

Vi erbjuder planerad och akut service på lackeringsrobot och appliceringsutrustning på plats hos er. Vi arbetar också med fjärrsupport genom t.ex. TeamViewer.

 

Kontakta oss - vi står redo för att hjälpa till.

UTBILDNING

Vi erbjuder utbildningar på alla levererade robotar och anläggningar. Våra utbildningar utförs alltid av personal med stor kunskap och erfarenhet av utrustning och process.

 

Kontakta oss - vi står redo att hjälpa till.

RESERVDELAR

 

Vi erbjuder reservdelar till både robotar och all kringutrustning. Vi guidar dig till rätt reservdel och hjälper till att byta den om behovet finns.

 

Kontakta oss - vi står redo att hjälpa till.

  • RobNor LinkedIn
  • RobNor Youtube
  • RobNor Facebook

© 2018 by RobNor AB

RobNor logo white transparent without sy