top of page

RobNor contributes to VR in EU


(Svensk version under bilderna)

How does the EU and member countries work with digitization? What can we learn from each other? What funding opportunities are available? And how should we work in the Västra Götaland region, Region Värmland and Region Halland in the field of digitalization?

Those where some of the questions during the West Sweden EU conference held in Trollhättan at the 7:th and 8:th of September. More info here (in Swedish): http://www.vgregion.se/nyheter/nyhetslista/vastsvenska-eu-konferensen-2017/

RobNor contributed by showing their VR solution for robot programming.Hur arbetar EU och medlemsstaterna med digitalisering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Västra Götalandsregionen, Region Värmland och Region Halland jobba med utvecklingen på digitaliseringsområdet?

Detta var några av de frågor som diskuterades under Västsvenska EU-konferensen som hölls i Trollhättan den 7:e och 8:e september. Mer information här: http://www.vgregion.se/nyheter/nyhetslista/vastsvenska-eu-konferensen-2017/

RobNor bidrog med att visa sin VR-lösning för robotprogrammering.


Kommentare


bottom of page